Ιστορικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας

Η Ελληνική Εταιρεία Τοξικολογίας (ΕΕΤ) ιδρύθηκε το 1989 από 26 άτομα με πρώτο πρόεδρο τον Καθηγητή Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κο Αντώνιο Κουτσελίνη. Ο Καθηγητής Αντώνιος Κουτσελίνης εκλέκτηκε από τα μέλη της Εταιρείας το 1997. Η επόμενη πρόεδρος της Εταιρείας ήταν η κα Ελένη Τσούκαλη, Καθηγήτρια της τοξικολογάις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Από το2001 έως σήμερα Πρόεδρος τηε ΕΕΤ είναι ο Καθηγητής Αριστείδης Μ. Τσατσάκης.

Η ΕΕΤ έγινε μέλος του Ευρωπαικού Δικτύου Εταιρειών Τοξικολογίας (EUROTOX) το 1997 της Διεθνούς Ένωσης Τοξικολογίας (IUTOX) το 1998. Από το 2011, η ΕΕΤ έχει δημιουργήσει ένα Εθνικό Μητρώο Τοξικολόγων αναγνωρισμένων από την EUROTOX. Μέχρι σήμερα, δέκα (10) τουλάχιστον μέλη της Εταιρείας έχουν αναγνωριστεί.

Η ΕΕΤ οργανώνει ανά δύο έτη Εθνικό Συνέδριο Τοξικολογίας και Ιατρικαστικής με την συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Ιατροδικαστικών Επιστημών. Το 2008, η ΕΕΤ οργάνωσε σε συνεργασία με την EUROTOX το 45ο Παγκόσμιο Συνέδριο Τοξικολογίας στη Ρόδο, Ελλάδα. Σήμερα η ΕΕΤ αριθμεί τα 60 μέλη.

Μέχρι σήμερα μια σειρά από αξιόλογους ερευνητές έχει συμμετάσχει στα έντεκα (11) εκτελεστικά συμβούλια της Εταιρείας.