ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 27ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Ψήφισαν: 36
Έγκυρα: 35
Άκυρα: 1
Λευκά: 0

Πρόεδρος: Αριστείδης Τσατσάκης  με 30 ψήφους  (τακτικό μέλος)
Γενική Γραμματέας: Χριστίνα Τσιτσιμπίκου  με 28 ψήφους  (τακτικό μέλος)
Ταμίας: Ιωάννα Διαλυνά  με 11 ψήφους  (αναπληρωματικό μέλος)
Αντιπρόεδρος Α΄ (2014-2015): Δημήτριος Κουρέτας  με 17 ψήφους  (τακτικό μέλος)
Αντιπρόεδρος Β΄ (2015-2016): Σαρηγιάννης Δημοσθένης  με 17 ψήφους  (αναπληρωματικό μέλος)
Μέλη: Ανδρεάς Τσακάλωφ  με 23 ψήφους  (τακτικό μέλος)
           Έλενα Βακωνάκη  με 19 ψήφους  (τακτικό μέλος)