ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Σήμερα, 21 Ιανουαρίου 2011, τα επτά (7) κάτωθι αναφερόμενα εκλεγμένα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Τοξικολογικής Εταιρείας (ΕΕΤ), όπως αυτά προέκυψαν από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, συνήλθαν σε σώμα και προχώρησαν στις αρχαιρεσίες του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία της ΕΕΤ, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΤ.

Υπήρξε ομοφωνία στις αποφάσεις και τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

Πρόεδρος: Αριστείδης Τσατσάκης (Τακτικό Μέλος ΔΣ)

Γενική Γραμματέας: Χριστίνα Τσιτσιμπίκου(Τακτικό Μέλος ΔΣ)

Ταμίας: Μαρία Χρηστάκη (Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ)

Μέλη: Νίκος Ράικος (Τακτικό Μέλος ΔΣ, εκτελεί χρέη αντιπροέδρου 8 μήνες μέχρι 31/10/2011)

Σταμάτης Θεοχάρης (Τακτικό Μέλος ΔΣ, εκτελεί χρέη αντιπροέδρου 8 μήνες από 01/11/2012 μέχρι 31/06/2012)

Μάνια Στεφανίδου (Τακτικό Μέλος ΔΣ, εκτελεί χρέη αντιπροέδρου 8 μήνες από 01/07/2012 μέχρι 31/02/2012)

Κυριακή Μαχαίρα (Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ)

 

Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η συγκρότηση των κατωτέρω επιτροπών δράσης:

· Επιτροπή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Πρόεδρος Μάνια Στεφανίδου

· Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου, Πρόεδρος Κυριακή Μαχαίρα

· Επιτροπή Τροφίμων και Προσθέτων, Πρόεδρος Μαρία Τουτουδάκη

· Επιτροπή Ηπατοτοξικότητας και Τοξικότητας Ζωτικών Οργάνων από συνήθεις ρυπαντές και φαρμακευτικούς παράγοντες, Πρόεδρος Σταμάτης θεοχάρης

· Επιτροπή Νευροτοξικότητας και Τοξικότητας Εγκεφάλου, Πρόεδρος Νίκος Ράικος

· Επιτροπή Ποιότητας και Εναρμόνισης Διαδικασιών και Μεθόδων, Πρόεδρος Χριστίνα Τσιτσιμπίκου

· Επιτροπή Επικοινωνίας και webmaster, Πρόεδρος Αθανάσιος Αλεγκάκης

 

Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Δράσης καλούνται να προτείνουν στο ΔΣ εντός 15 ημερών 2-3 μέλη της ΕΕΤ ως μέλη των Επιτροπών τους.

Επίσης, επικυρώθηκε η σύσταση της Επιτροπής Μητρώου Τοξικολόγων (ERT, European Register of Toxicologists) με πρόεδρο τον Αριστείδη Τσατσάκη, η λειτουργία της οποίας θα ενεργοποιηθεί μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων των μελών της Επιτροπής από την Προσωρινή Επιτροπή Μητρώου Τοξικολόγων (Τσατσάκης, Liesivouri, Iscan Mumtaz της EUROTOX σύμφωνα με την από Ιούνιο 2010 απόφαση της EUROTOX.

 

Για το ΔΣ της ΕΤΕ

Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

 

Αριστείδης Τσατσάκης

 

Χριστίνα Τσιτσιμπίκου